Lessen voor jong en oud

 

Volg ons ook op social media

 

Privacyverklaring

Privacybeleid Gymnastiekvereniging van Nispen De Zilk

Over ons privacy beleid
Gymnastiekvereniging van Nispen geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met die informatie.
Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing sinds de nieuwe privacy wet die ingaat op 25 mei 2018.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk is.

Inschrijfformulieren
Wanneer je lid wordt van onze vereniging dient er een inschrijfformulier te worden ingevuld voor het bijhouden van onze ledenadministratie en het incasseren van de contributie.

Op dit inschrijfformulier staan de volgende gegevens
- naam, adres, woonplaats

- geboortedatum
- startdatum
- e-mailadres

- telefoonnummer
- bankrekeningnummer
- lesuur
- handtekening (ouder)
Deze inschrijfformulieren worden ingegeven in de ledenadministratie en daarna bewaard op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen.Automatische incasso
Voor het incasseren van de contributie wordt 2x per jaar gebruik gemaakt van het programma IBANC. Hierin worden alleen naam en bankgegevens opgeslagen en is alleen toegankelijk voor de penningmeester. Bij opzegging worden de gegevens hierin gewist.

Train(st)ers
De train(st)ers hebben een ledenlijst van hun eigen groep. Deze worden 2 x per jaar uitgedeeld met daarop de recente leden. Ze worden geacht de oude weg te doen.

Nieuwsbrief
Twee maal per jaar wordt er een nieuwsbrief verzonden per e-mail door de secretaris. Zij heeft een lijst met e-mail adressen van de leden. Het adres wordt verwijderd na opzegging.

Facebook
Om foto’s en filmpjes te plaatsen op facebook of op onze site hebben wij toestemming gevraagd op ons inschrijfformulier.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.